تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99

آموزش مهارت‌های خانواده (پادکست‌های خانه‌مان)
1399/03/18
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به دنبال اقدامات مرتبط با مهارت‌های زندگی و گفتگوی ملی خانواده، از آغاز شیوع کرونا نیز در این حوزه تلاش‌هایی داشته است؛ از جمله حمایت از تهیه پادکست‌های آموزشی ویژه گفت‌و‌گوهای رایج این روزها در خانواده‌ها با نام "خانه مان"
قره باغی