تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99

نامه‌ها و ابلاغیه‌ها
1399/04/11
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
 
فهرست نامه‌ها و ابلاغیه‌ها
ردیف عنوان سند دانلود
1 هامش وزیر محترم نیرو در خصوص گزارش طرح pdf دانلود فایل
2 گزارش نشست تخصصی آبان 98 به معاونت محترم امور آب و آبفا pdf دانلود فایل
3 نامه درخواست ابلاغ روندنمای بررسی و تایید نقشه های کاربری اراضی pdf دانلود فایل
4 نامه مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا در خصوص روندنمای بررسی pdf دانلود فایل
5 ابلاغیه روندنمای بررسی و تایید نقشه های کاربری اراضی - دفتر مطالعات پایه pdf دانلود فایل
6 روندنمای عمومی بررسی و تایید نتایج تعیین کاربری اراضی آبی با استفاده از روش‌های سنجش از دور pdf دانلود فایل
گروه نظارت و ارزیابی