تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99

شیب فایل‌های نقاط (پلیگون‌ها) اجباری
1399/04/12
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا

  در این بخش شیب فایل‌های مربوط به نقاط اجباری بازدید میدانی در هر حوضه آبریز به تفکیک استان‌های ذینفع آن ارائه شده است.

فایل های پلیگون اراضی کنترل نقاط اجباری

حوضه آبریز دانلود فایل
کارون اصفهان
چهارمحال و بختیاری
خوزستان
کهکیلویه و بویراحمد
لرستان
کرخه ایلام
خوزستان
کردستان
کرمانشاه
لرستان
همدان
مرزی غرب آذربایجان غربی
ایلام
کردستان
کرمانشاه
همدان
گروه نظارت و ارزیابی