آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹
1392/01/16
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي