ابلاغ بسته آموزشی اختصاصی ویژه اعضای هیئت مدیره شرکت توانیر و شرکتهای زیر مجموعه(شماره 93/27862/510 مورخ 1393/06/10)
1393/06/16
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري