تفاهم نامه همکاری مرکز مقاومت بسیج و دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1395/08/16
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل