دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرح‌های توسعه‌ای مشمول ماده 215 برنامه پنجم توسعه
1395/09/15
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل