تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
خود ارزیابی آمادگی الکترونیک وبگاه های نهاد های عمومی در تامین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
1395/06/01
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار