توافقنامه همكاري مشترك وزارت نيرو، شهرداري تهران و شوراي اسلامي شهر تهران
1391/05/14
سایت مرجع: کارگروه امور سیل ، مخاطرات دریائی، آب، برق و فاضلاب