ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز احداث/ پروانه بهره برداري از تأسيسات توليد،انتقال،تصفیه، توزیع، فروش، جمع آوری و استفاده مجدد از آب -فاضلاب و پساب
1395/06/17
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا