اصلاح ماده (2) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
1397/10/17
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني