هماهنگي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جهت استفاده از نرم‌افزار و سخت‌افزارهاي رايانه‌اي
1384/10/06
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار