تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
اصلاح فرآيندها، روش‌هاي انجام كار و توسعه فن‌آوري اداري
1391/04/06
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}