ابلاغ بخشنامه نحوه ارزشیابی دوره های آموزشی بلند مدت هم سطح با مقطع تحصیلی کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی(91/18838/510 مورخ 1391/4/3)
1391/04/03
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري