قوانین و مقررات (نوع) > آیین نامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

آيين‌نامه‌ها

آيين نامه ها
10/28/2017
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
توضيح: در فايل پيوست دوم، تغييرات صورت گرفته نسبت به معيارهاي نسخه 5 با رنگ آبي مشخص شده است
3/14/2017
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
2/28/2017
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
1/23/2017
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
1/23/2017
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
1/23/2017
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
1/23/2017
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
9/28/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

2/2/2016
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
12/9/2009
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

6/9/2015
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
12/2/2014
سایت مرجع: شوراي پايايي شبكه برق كشور
11/22/2014
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
11/2/2006
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
7/16/2014
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا
Displaying results 1-20 (of 138)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|