آیین نامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

آيين‌نامه‌ها

آيين نامه ها
2018/12/26
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/12/25
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/12/25
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/12/25
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/12/23
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2017/10/28
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
توضيح: در فايل پيوست دوم، تغييرات صورت گرفته نسبت به معيارهاي نسخه 5 با رنگ آبي مشخص شده است
2017/03/14
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
2017/01/23
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
2017/01/23
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
2017/01/23
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
2017/01/23
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
2016/09/28
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

2016/02/02
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
2009/12/09
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

Displaying results 1-20 (of 141)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|