آیین نامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

آيين‌نامه‌ها

آيين نامه ها
2002/05/26
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
2013/01/20
سایت مرجع: امور ايثارگران

2013/01/20
سایت مرجع: امور ايثارگران

2011/08/13
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
2009/01/24
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
1998/08/09
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

2009/12/07
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

2012/10/09
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش

 نظامنامه تربیت بدنی و گسترش ورزشهای همگانی وزارت نیرو

2012/10/09
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
آیین نامه چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت
1990/11/20
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
Displaying results 41-60 (of 141)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|