دستورالعمل ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

دستورالعمل‌ها

دستورالعمل ها
2018/04/24
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
به استناد نظام نامه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو مصوب 1391/9/27، دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل تهیه و ابلاغ گردید.
2019/03/16
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
2019/03/03
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
2019/03/03
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
2019/03/03
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
2019/01/01
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/12/25
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/12/10
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
2018/11/11
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
2018/11/10
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2018/10/10
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
2018/08/07
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/07/31
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/07/15
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
Displaying results 1-20 (of 248)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|