دستورالعمل ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

دستورالعمل‌ها

دستورالعمل ها
2016/10/30
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
دستورالعمل نصب و بهره‌برداری کنتورهای هوشمند (حجمي و آب و برق)
2016/10/30
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
 انسداد چاه‌هاي غير مجاز، جلوگيري از اضافه برداشت منابع آب
2016/10/30
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
 تقويت و تشكيل گروه‌هاي گشت و بازرسی بخش خصوصی
2016/10/30
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
دستورالعمل اجراي توامان آئين نامه مصرف بهينه آب کشاورزي و قانون تعيين تکليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري
2016/10/30
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا
 اطلاع رسانی، آموزش وفرهنگ سازی
2016/10/30
سایت مرجع: دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا

توسعه و پیاده سازی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی

2014/03/03
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
2016/01/02
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا
2015/11/24
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
2015/09/01
سایت مرجع: امور ايثارگران
2015/07/05
سایت مرجع: امور ايثارگران
2014/09/22
سایت مرجع: امور ايثارگران
2014/09/28
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
 
Displaying results 41-60 (of 248)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|