مصوبات شوراهای عالی
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مصوبات شوراهاي عالي

مصوبات شوراهاي عالي
2019/04/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
گزارش سیلاب در استان خوزستان 
2019/04/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
برنامه های بخش آب و آبفا در سال 1398 در جهت تامین پایدار آب 
2018/09/05
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 302596
مرجع: شوراي عالي اداري
2018/10/10
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
2018/10/10
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
2018/10/07
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2017/08/08
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
2017/08/08
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
2017/08/08
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
2011/05/30
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
2017/03/12
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
Displaying results 1-20 (of 75)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|