مصوبات شوراهای عالی
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مصوبات شوراهاي عالي

مصوبات شوراهاي عالي
2015/09/14
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
2014/11/26
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
2015/01/06
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
2014/08/16
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق

2014/08/16
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق

2014/08/16
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق

2011/12/14
سایت مرجع: امور ايثارگران

2014/04/22
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
2013/02/27
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
2010/08/09
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2001/10/30
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
2001/10/30
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
2008/02/06
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2006/04/17
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 2432/3
مرجع: شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور
2012/06/30
سایت مرجع: هيات مركزي گزينش

2012/06/26
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
Displaying results 41-60 (of 75)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >|