مصوبات هیات دولت
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مصوبات هيات دولت

مصوبات هيئت دولت
2009/09/26
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2011/06/19
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2009/06/16
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2009/04/04
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2009/10/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2010/04/04
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2009/03/07
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 141152/200
مرجع: رياست جمهوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
2007/04/29
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 38245/17030
مرجع: رياست جمهوري دبير هيات دولت 
2007/12/25
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 37136/161668
مرجع: معاون اول رئيس جمهور
2007/11/12
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: ك38515ت/133372
مرجع: معاون اول رئيس جمهور
2007/11/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 128963
مرجع: نماينده
ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد تبصره 13
2007/09/26
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 88882/100
مرجع: رياست جمهوري معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
2007/09/25
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 38338/106753
مرجع: معاون اول رئيس
جمهور
2007/09/18
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 48401/500
مرجع: وزارت نيرو معاون تحقيقات و منابع انساني
2006/11/26
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار

شماره: 109060/ت37541هـ
مرجع: تصوب نامه هيئت وزيران رياست جمهوري

2006/01/28
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 32802/3
مرجع:
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ICT
2005/12/27
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 62322/489
مرجع: دبير هيئت دولت ياست جمهوري
2005/12/19
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 169220/101
مرجع: معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان
2005/07/26
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 27042/ت31386هـ
مرجع: تصوب نامه هيئت وزيران رياست جمهوري

Displaying results 61-80 (of 109)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|