تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
قوانین و مقررات (نوع) > مصوبات هیات دولت
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مصوبات هيات دولت

مصوبات هيئت دولت
1388/06/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1388/07/04
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1388/06/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1388/07/04
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1390/03/29
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1388/03/26
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1388/01/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1388/08/08
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1389/01/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1387/12/17
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 141152/200
مرجع: رياست جمهوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
1386/02/09
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 38245/17030
مرجع: رياست جمهوري دبير هيات دولت 
1386/10/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 37136/161668
مرجع: معاون اول رئيس جمهور
1386/08/21
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: ك38515ت/133372
مرجع: معاون اول رئيس جمهور
1386/08/13
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 128963
مرجع: نماينده
ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد تبصره 13
1386/07/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 88882/100
مرجع: رياست جمهوري معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1386/07/03
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 38338/106753
مرجع: معاون اول رئيس
جمهور
1386/06/27
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 48401/500
مرجع: وزارت نيرو معاون تحقيقات و منابع انساني
1385/09/05
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار

شماره: 109060/ت37541هـ
مرجع: تصوب نامه هيئت وزيران رياست جمهوري

1384/11/08
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 32802/3
مرجع:
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ICT
نتایج نمایش 61-80 (از 112)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|