تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
قوانین و مقررات (نوع) > مصوبات هیات دولت
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مصوبات هيات دولت

مصوبات هيئت دولت
1391/09/25
سایت مرجع: امور ايثارگران

1391/01/16
سایت مرجع: امور ايثارگران

1393/02/29
سایت مرجع: امور ايثارگران

1393/02/20
سایت مرجع: دفتر هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري
1390/11/01
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني

1392/09/25
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1391/10/25
سایت مرجع: دفتر خصوصي سازي و امور مجامع
1391/03/07
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا
1385/04/20
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1387/12/17
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 141152/200
مرجع: رياست جمهوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
1386/02/09
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 38245/17030
مرجع: رياست جمهوري دبير هيات دولت 
1386/10/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 37136/161668
مرجع: معاون اول رئيس جمهور
1386/08/21
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: ك38515ت/133372
مرجع: معاون اول رئيس جمهور
1386/08/13
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 128963
مرجع: نماينده
ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد تبصره 13
1386/07/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 88882/100
مرجع: رياست جمهوري معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1386/07/03
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 38338/106753
مرجع: معاون اول رئيس
جمهور
نتایج نمایش 61-80 (از 100)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|