قوانین و مقررات (نوع) > مصوبات هیات دولت
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مصوبات هيات دولت

مصوبات هيئت دولت
1386/08/21
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: ك38515ت/133372
مرجع: معاون اول رئيس جمهور
1386/08/13
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 128963
مرجع: نماينده
ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد تبصره 13
1386/07/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 88882/100
مرجع: رياست جمهوري معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1386/07/03
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 38338/106753
مرجع: معاون اول رئيس
جمهور
1386/06/27
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 48401/500
مرجع: وزارت نيرو معاون تحقيقات و منابع انساني
1385/09/05
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار

شماره: 109060/ت37541هـ
مرجع: تصوب نامه هيئت وزيران رياست جمهوري

1384/11/08
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 32802/3
مرجع:
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ICT
1384/10/06
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 62322/489
مرجع: دبير هيئت دولت ياست جمهوري
1384/09/28
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 169220/101
مرجع: معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان
1384/05/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 27042/ت31386هـ
مرجع: تصوب نامه هيئت وزيران رياست جمهوري

1384/03/08
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 40544/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/11/25
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 219109/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/11/24
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 217317/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/09/02
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 162704/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/08/23
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 46961
مرجع: معاون اول ياست جمهوري
1389/02/28
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1383/07/08
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 121905/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
نتایج نمایش 81-100 (از 120)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|