تاريخ به‌روزرساني: 25/ 05/ 99
قوانین و مقررات (نوع) > مصوبات هیات دولت
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مصوبات هيات دولت

مصوبات هيئت دولت
1386/06/27
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 48401/500
مرجع: وزارت نيرو معاون تحقيقات و منابع انساني
1385/09/05
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار

شماره: 109060/ت37541هـ
مرجع: تصوب نامه هيئت وزيران رياست جمهوري

1384/11/08
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 32802/3
مرجع:
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ICT
1384/10/06
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 62322/489
مرجع: دبير هيئت دولت ياست جمهوري
1384/09/28
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 169220/101
مرجع: معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان
1384/05/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 27042/ت31386هـ
مرجع: تصوب نامه هيئت وزيران رياست جمهوري

1384/03/08
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 40544/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/11/25
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 219109/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/11/24
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 217317/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/09/02
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 162704/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/08/23
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 46961
مرجع: معاون اول ياست جمهوري
1383/07/08
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 121905/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/05/25
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 190393854/
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/05/06
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 23623/318
مرجع: معاون اول رياست جمهوري
1383/03/27
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 50961/ 1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/03/18
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 13186/210
مرجع: معاون اول  رياست جمهوري
1382/08/21
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 1903/159536
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1382/04/09
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 81862
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
نتایج نمایش 81-100 (از 100)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 >  >|