قوانین و مقررات (نوع) > مصوبات هیات دولت
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

مصوبات هيات دولت

مصوبات هيئت دولت
1383/05/25
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 190393854/
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1390/01/20
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1390/04/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1383/05/06
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 23623/318
مرجع: معاون اول رياست جمهوري
1383/03/27
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 50961/ 1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/03/18
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 13186/210
مرجع: معاون اول  رياست جمهوري
1382/08/21
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 1903/159536
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1382/04/09
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 81862
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1390/03/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1390/03/03
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1391/03/03
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1391/01/03
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1391/04/06
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1391/04/06
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1391/04/06
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1391/04/06
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1391/04/06
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1391/04/06
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1391/04/06
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1391/04/06
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
نتایج نمایش 101-120 (از 120)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 >  >|