قوانین و مقررات (نوع) > مصوب مجلس - برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - برنامه‌ها

قوانین مصوب مجلس - برنامه
1396/02/11
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
1398/09/12
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1398/08/26
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/08/25
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/07/06
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
قانون مدیریت بحران کشور در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1398/5/7 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1398/5/23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 
1398/07/02
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
1398/06/03
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي عالي آب
1398/05/05
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
1398/05/05
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
1398/04/24
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
1397/04/24
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
1398/04/24
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
1381/04/24
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
1398/03/11
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
نوسازي و افزودن 1000 ايستگاه شتاب نگار
شبکه شتاب نگار در قطع و وصل شريان حياتي (برق و...) هنگام بروز زلزله بکار گرفته شود
1387/04/01
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
1390/04/01
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
1397/02/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1397/02/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
نتایج نمایش 1-20 (از 452)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|