مصوب مجلس - برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - برنامه‌ها

قوانین مصوب مجلس - برنامه
2008/06/21
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
2011/06/22
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
2018/05/08
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2018/05/08
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2019/04/28
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2019/04/17
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2019/04/16
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2019/03/03
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
2019/02/21
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
2019/02/19
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
در این گزارش بررسی کاملی از روند تحقق اهداف تعیین شده و مواد قانونی مرتبط با بخش آب و آب و فاضلاب را در سال 1396 به عنوان اولین سال برنامه ششم ارائه شده است.
2019/02/19
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
جزئیات برنامه های بخش آب و آبفای وزارت نیرو در سه فصل در این گزارش ارائه شده است
2019/02/19
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
جداول برنامه عملیاتی بخش آب و آبفا در برنامه ششم توسعه به تفکیک سال
2019/02/18
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
2019/02/17
سایت مرجع: مركز امور اجتماعي منابع آب و انرژي
2019/02/03
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
2013/01/14
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
2019/01/07
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
اصلاح ماده (2) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (تصویب‌نامه شماره 135673/ت55937هـ مورخ 13/10/1397 هیئت وزیران)
2018/12/31
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
Displaying results 1-20 (of 448)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|