مصوب مجلس - برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - برنامه‌ها

قوانین مصوب مجلس - برنامه
2013/05/15
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
2013/05/15
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
2013/01/14
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
2019/01/07
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
اصلاح ماده (2) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (تصویب‌نامه شماره 135673/ت55937هـ مورخ 13/10/1397 هیئت وزیران)
2018/12/31
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
2018/12/23
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/12/23
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/12/12
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2018/11/28
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
2018/11/21
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
2018/10/29
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2018/10/29
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/10/29
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/10/27
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
2018/10/12
سایت مرجع: امور ايثارگران
2018/10/10
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
2018/10/07
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/10/07
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
پیرو بخشنامه شماره 198020 مورخ 25/4/1397 فرم حکم کارگزینی کارمندان رسمی به شماره "ع(7/97ت1) 103080" جایگزین فرم شماره "ع(4/97ت) 103080"، فرم قرارداد کارمندان پیمانی به شماره "ع(7/97ت1) 103090" جایگزین فرم شماره "ع/(4/97ت) 103090" و فرم قرارداد کار معین به شماره "ع(7/97ت1) 103070" جایگزین فرم شماره "ع(4/97ت) 103070" می‌شود.
Displaying results 1-20 (of 434)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|