قوانین و مقررات (نوع) > مصوب مجلس - برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - برنامه‌ها

قوانین مصوب مجلس - برنامه
1394/02/07
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1394/01/24
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1377/07/11
سایت مرجع: هيات مركزي گزينش

1393/12/26
سایت مرجع: دفتر امور مجلس
1391/10/14
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
1393/07/06
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
 
1389/07/05
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1393/07/07
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1393/07/06
سایت مرجع: دفتر امور مجلس
1393/05/18
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت امور برق

1393/05/18
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق

1392/12/10
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا
1396/02/16
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1393/04/25
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1391/05/16
سایت مرجع: امور ايثارگران

1391/06/25
سایت مرجع: امور ايثارگران

نتایج نمایش 181-200 (از 399)
 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|