تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
قوانین و مقررات (نوع) > مصوب مجلس - برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - برنامه‌ها

قوانین مصوب مجلس - برنامه
1391/11/29
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1388/11/28
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1391/11/28
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1384/02/03
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
1391/11/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1383/07/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا

1391/11/07
سایت مرجع: استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي و زيست‌محيطي برق و انرژي
1391/11/01
سایت مرجع: امور ايثارگران

1391/11/01
سایت مرجع: امور ايثارگران

1391/10/27
سایت مرجع: دفتر خصوصي سازي و امور مجامع
1395/04/02
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1391/08/21
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق

1391/07/09
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق

1382/08/26
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1383/09/10
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1383/09/10
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1391/08/06
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
نتایج نمایش 341-360 (از 451)
 |<  <  14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23  >  >|