تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
قوانین و مقررات (نوع) > مصوب مجلس - برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - برنامه‌ها

قوانین مصوب مجلس - برنامه
1387/08/22
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1371/01/01
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا
1376/06/30
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1366/03/01
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1387/05/13
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1391/07/18
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
آیین نامه توسعه ورزش استانی
1374/06/14
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
1390/07/04
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي

1390/10/04
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1389/07/04
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1379/02/13
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي استاندارد
1376/06/10
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1384/05/23
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
نتایج نمایش 361-380 (از 451)
 |<  <  14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23  >  >|