قوانین و مقررات (نوع) > مصوب مجلس - برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - برنامه‌ها

قوانین مصوب مجلس - برنامه
1398/05/05
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
1398/05/05
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
1398/04/24
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
1397/04/24
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
1398/04/24
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
1381/04/24
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
1398/03/11
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
نوسازي و افزودن 1000 ايستگاه شتاب نگار
شبکه شتاب نگار در قطع و وصل شريان حياتي (برق و...) هنگام بروز زلزله بکار گرفته شود
1387/04/01
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
1390/04/01
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
1397/02/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1397/02/18
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1397/12/12
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
1397/11/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
در این گزارش بررسی کاملی از روند تحقق اهداف تعیین شده و مواد قانونی مرتبط با بخش آب و آب و فاضلاب را در سال 1396 به عنوان اولین سال برنامه ششم ارائه شده است.
1397/11/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
جزئیات برنامه های بخش آب و آبفای وزارت نیرو در سه فصل در این گزارش ارائه شده است
1397/11/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
جداول برنامه عملیاتی بخش آب و آبفا در برنامه ششم توسعه به تفکیک سال
1397/11/29
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1397/11/14
سایت مرجع: دبيرخانه شوراي مركزي ورزش
1391/10/25
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical Network $}
نتایج نمایش 21-40 (از 461)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|