تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
قوانین و مقررات (نوع) > مصوب مجلس - برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - برنامه‌ها

قوانین مصوب مجلس - برنامه
1342/09/20
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1344/04/27
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1313/06/13
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1389/12/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1387/10/27
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1384/03/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1384/03/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1384/04/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1390/06/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1389/06/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1389/06/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي

1384/06/15
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1389/10/12
سایت مرجع: امور ايثارگران

1390/06/26
سایت مرجع: امور ايثارگران

1391/06/06
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1391/06/06
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1391/06/06
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1391/06/06
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
نتایج نمایش 381-400 (از 451)
 |<  <  14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23  >  >|