قوانین و مقررات (نوع) > مصوب مجلس - برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - برنامه‌ها

قوانین مصوب مجلس - برنامه
1391/05/18
سایت مرجع: دفتر خصوصي سازي و امور مجامع
1391/05/18
سایت مرجع: دفتر خصوصي سازي و امور مجامع
1383/05/27
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1391/05/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1391/05/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1387/12/13
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1391/05/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1391/05/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1391/05/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1391/05/14
سایت مرجع: {$=شبكه آمار و اطلاعات|en-us=Statistical $}
1382/07/25
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا
1386/09/01
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1386/11/20
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1391/04/19
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1391/04/19
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1383/06/11
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1382/07/25
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1386/06/31
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 104696
مرجع: رياست جمهوري دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
1385/05/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 17754/3
مرجع: شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور
نتایج نمایش 381-400 (از 422)
 |<  <  13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22  >  >|