قوانین و مقررات (نوع) > مصوب مجلس - برنامه ها
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - برنامه‌ها

قوانین مصوب مجلس - برنامه
1383/03/16
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 41929/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1382/12/02
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 224976/101
مرجع: معاون اول  رياست جمهوري
1381/10/18
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 191675/1903
مرجع: كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري
1381/09/27
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 177146/1903   
مرجع: كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري
 
1376/10/08
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 12524/57-5962/102
مرجع: رئيس سازمان برنامه ريزي و بودجه

  

 


 

1381/06/01
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار

1385/09/08
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار

1384/05/05
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار

1386/11/08
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت امور برق
1386/11/08
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1386/11/08
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق
1383/11/11
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق
1383/11/11
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1383/11/11
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت امور برق
1389/10/15
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت امور برق
1389/10/15
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1389/10/15
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق
1391/03/08
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}

 
1391/03/08
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
1391/03/08
سایت مرجع: {$=دفتر توسعه مديريت و تحول اداري|en-us=Management Development and Administrative Transformation Office $}
نتایج نمایش 441-460 (از 461)
 |<  <  15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24  >  >|