قوانین و مقررات (نوع) > مصوب مجلس - سایر
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - ساير

قوانین مصوب مجلس - سایر
8/22/2009
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
11/22/2015
سایت مرجع: امور ايثارگران
7/23/2014
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
10/8/2006
سایت مرجع: دفتر خصوصي سازي و امور مجامع
2/12/2014
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
 
5/19/2013
سایت مرجع: امور زنان
2/12/2008
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار

11/17/2003
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1/12/2009
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
9/23/2012
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
4/13/2004
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1/5/1971
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
2/14/2005
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
Displaying results 1-20 (of 30)
 |<  < 1 - 2  >  >|