تاريخ به‌روزرساني: 06/ 05/ 99
مصوب مجلس - سایر < قوانین و مقررات (نوع)
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - ساير

قوانین مصوب مجلس - سایر
1385/07/16
سایت مرجع: دفتر خصوصي سازي و امور مجامع
1392/11/23
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
 
1392/02/29
سایت مرجع: امور زنان و خانواده
1386/11/23
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار

1382/08/26
سایت مرجع: دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1391/07/02
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1383/01/25
سایت مرجع: دفتر امور حقوقي
1391/04/11
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1391/04/11
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1391/04/04
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1388/10/26
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1388/10/26
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق
1388/10/26
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت امور برق
نتایج نمایش 21-39 (از 39)
 |<  <  1 - 2 >  >|