مصوب مجلس - سایر < قوانین و مقررات (نوع)
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين مصوب مجلس - ساير

قوانین مصوب مجلس - سایر
1384/07/06
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1387/09/23
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1391/04/11
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1391/04/11
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1391/04/04
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1388/10/26
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت امور برق
1388/10/26
سایت مرجع: دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق
1388/10/26
سایت مرجع: دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق
1391/03/23
سایت مرجع: دفتر هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري
نتایج نمایش 21-30 (از 30)
 |<  <  1 - 2 >  >|