تاريخ به‌روزرساني 24 تيرماه 98
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع برق

1398/04/24
سایت مرجع: پرتال وزارت نیرو
1398/03/30
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
1398/03/11
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي
نوسازي و افزودن 1000 ايستگاه شتاب نگار
شبکه شتاب نگار در قطع و وصل شريان حياتي (برق و...) هنگام بروز زلزله بکار گرفته شود
1398/02/08
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/01/28
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/01/27
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1398/01/27
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
1397/12/02
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1397/12/02
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1397/12/02
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1397/12/02
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1397/12/02
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1397/12/02
سایت مرجع: دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان برق و انرژي
1397/11/29
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1397/10/10
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1397/09/07
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1397/08/30
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
1397/07/28
سایت مرجع: هيات تنظيم بازار برق
نتایج نمایش 1-20 (از 1464)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|