اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع فناوري اطلاعات

10/28/2017
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
توضيح: در فايل پيوست دوم، تغييرات صورت گرفته نسبت به معيارهاي نسخه 5 با رنگ آبي مشخص شده است
10/11/2017
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
10/2/2017
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي

9/14/2017
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
6/22/2017
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
2/5/2017
سایت مرجع: دفتر امور مجلس
9/28/2016
سایت مرجع: دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل

8/2/2016
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
7/5/2016
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
2/2/2016
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
9/13/2015
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
9/2/2015
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
Displaying results 1-20 (of 113)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|