قوانین و مقررات (موضوع) > فناوری اطلاعات
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع فناوري اطلاعات

1388/04/19
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1387/12/17
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 141152/200
مرجع: رياست جمهوري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
1387/10/21
سایت مرجع: فناوري اطلاعات مكاني
1387/04/12
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1386/12/26
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1386/11/23
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار

1386/10/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 37136/161668
مرجع: معاون اول رئيس جمهور
1386/08/21
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: ك38515ت/133372
مرجع: معاون اول رئيس جمهور
1386/08/13
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 128963
مرجع: نماينده
ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد تبصره 13
1386/07/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 88882/100
مرجع: رياست جمهوري معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1386/07/03
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 38338/106753
مرجع: معاون اول رئيس
جمهور
1386/06/31
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 104696
مرجع: رياست جمهوري دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
1386/06/27
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 48400/500
مرجع: وزارت نيرو معاون تحقيقات و منابع انساني
1386/06/27
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 48401/500
مرجع: وزارت نيرو معاون تحقيقات و منابع انساني
1386/02/09
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 38245/17030
مرجع: رياست جمهوري دبير هيات دولت 
نتایج نمایش 61-80 (از 125)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|