قوانین و مقررات (موضوع) > فناوری اطلاعات
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع فناوري اطلاعات

1386/08/13
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 128963
مرجع: نماينده
ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد تبصره 13
1386/07/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 88882/100
مرجع: رياست جمهوري معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1386/07/03
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 38338/106753
مرجع: معاون اول رئيس
جمهور
1386/06/31
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 104696
مرجع: رياست جمهوري دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
1386/06/27
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 48400/500
مرجع: وزارت نيرو معاون تحقيقات و منابع انساني
1386/06/27
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 48401/500
مرجع: وزارت نيرو معاون تحقيقات و منابع انساني
1386/02/09
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 38245/17030
مرجع: رياست جمهوري دبير هيات دولت 
1385/10/23
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1385/09/08
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار

1385/09/08
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1385/09/05
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار

شماره: 109060/ت37541هـ
مرجع: تصوب نامه هيئت وزيران رياست جمهوري

1385/09/01
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1385/05/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 17754/3
مرجع: شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور
1385/05/01
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1385/01/28
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 2432/3
مرجع: شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور
1384/11/08
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 32802/3
مرجع:
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ICT
1384/10/06
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 62322/489
مرجع: دبير هيئت دولت ياست جمهوري
نتایج نمایش 81-100 (از 137)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|