قوانین و مقررات (موضوع) > فناوری اطلاعات
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع فناوري اطلاعات

1384/09/28
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 169220/101
مرجع: معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان
1384/05/05
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار

1384/05/04
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 27042/ت31386هـ
مرجع: تصوب نامه هيئت وزيران رياست جمهوري

1384/03/08
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 40544/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/11/25
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 219109/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/11/24
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 217317/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/11/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1383/11/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1383/11/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1383/11/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1383/09/02
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 162704/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/08/23
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 46961
مرجع: معاون اول ياست جمهوري
1383/08/19
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1383/08/14
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1383/07/19
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
1383/07/08
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 121905/1903
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
1383/05/25
سایت مرجع: دفتر فناوري اطلاعات و آمار
شماره: 190393854/
مرجع: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني
نتایج نمایش 101-120 (از 137)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|