اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع منابع انساني

1/23/2018
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
1/22/2018
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
9/14/2017
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
6/27/2017
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
6/25/2017
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
6/11/2017
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
6/6/2017
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
6/6/2017
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
6/6/2017
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
6/6/2017
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
5/2/2017
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
4/5/2017
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
Displaying results 1-20 (of 337)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|