Human resources
اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع منابع انساني

2018/11/11
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
2018/10/29
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/10/29
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/10/29
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/10/29
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2018/10/13
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
2018/10/07
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/10/07
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
پیرو بخشنامه شماره 198020 مورخ 25/4/1397 فرم حکم کارگزینی کارمندان رسمی به شماره "ع(7/97ت1) 103080" جایگزین فرم شماره "ع(4/97ت) 103080"، فرم قرارداد کارمندان پیمانی به شماره "ع(7/97ت1) 103090" جایگزین فرم شماره "ع/(4/97ت) 103090" و فرم قرارداد کار معین به شماره "ع(7/97ت1) 103070" جایگزین فرم شماره "ع(4/97ت) 103070" می‌شود.
2018/10/07
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/09/10
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
2018/09/10
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
Displaying results 1-20 (of 344)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|