اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع منابع انساني

9/10/2018
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
9/10/2018
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
9/10/2018
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
8/13/2018
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
8/13/2018
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
8/13/2018
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
8/11/2018
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
ابلاغيه ستاد کل در خصوص حقوق و مزاياي سربازان وظيفه مامور (امريه)
8/7/2018
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
7/31/2018
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
7/31/2018
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
7/15/2018
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
7/15/2018
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
Displaying results 1-20 (of 328)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|