اطلاعاتی که در این صفحه مشاهده می‏نمایید مربوط به
"سامانه تجمیع اطلاعات عمومی زیرسایت‏های حوزه ستادی وزارت نیرو"
است که از کلیه زیرسایت‏ها  به صورت برخط (Online) و در موضوع مربوطه جمع آوری می شود

قوانين و مقررات پيرامون موضوع منابع انساني

7/15/2018
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
7/15/2018
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
7/15/2018
سایت مرجع: اداره كل امور اداري و پشتيباني
6/30/2018
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
6/30/2018
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
6/24/2018
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
5/14/2018
سایت مرجع: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
2/23/2018
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
1/23/2018
سایت مرجع: امور فرهنگی و ديني
1/22/2018
سایت مرجع: دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
9/14/2017
سایت مرجع: دفتر محيط زيست، ايمني،‌ بهداشت و امور اجتماعي
7/26/2017
سایت مرجع: دفتر آموزش، تحقيقات و فن‌آوري
6/27/2017
سایت مرجع: دفتر توسعه منابع انساني
Displaying results 1-20 (of 314)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|