سایتهای صنعت آب و برق > شركت‌هاي برق منطقه اي
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
شركت مديريت شبكه برق ايران http://www.igmc.ir
شرکت برق منطقه اي آذربايجان http://www.azrec.co.ir
شرکت برق منطقه اي اصفهان http://www.erec.co.ir
شرکت برق منطقه اي باختر http://www.brec.ir
شركت برق منطقه اي تهران http://www.trec.co.ir
امور ايمني، بهداشت و محيط زيست http://hse.trec.co.ir
دفتر خدمات مشتركين فوق توزيع و مديريت مصرف http://eeo.trec.co.ir
نمايشگاه دائمي سير تحول برق (موزه صنعت برق) http://museum.trec.co.ir
شرکت برق منطقه اي خراسان http://www.krec.ir
شركت برق منطقه اي خوزستان http://www.kzrec.co.ir
شرکت برق منطقه اي زنجان http://www.zrec.co.ir
شرکت برق منطقه اي سمنان http://www.semrec.co.ir
شرکت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان http://www.sbrec.co.ir
شرکت برق منطقه اي فارس http://www.frec.co.ir
شرکت برق منطقه اي کرمان http://www.krec.co.ir
شركت برق منطقه اي گيلان http://www.gilrec.co.ir
شرکت برق منطقه اي غرب http://www.ghrec.co.ir
شرکت برق منطقه اي مازندران http://www.mazrec.co.ir
شرکت برق منطقه اي هرمزگان http://www.hrec.co.ir
شرکت برق منطقه اي يزد http://www.yrec.co.ir

توضيح

سايتهاي برتر:
سايت‌هاي با نشان  در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق" (زمستان 1383) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان  در "جلسه ارزيابي جايگاه‌هاي الكترونيكي وزارت نيرو و شركتهاي تابعه" (بهار 1385) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌ در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق" (2 شهريور 1387) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌ در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو" (3 آبان 1390) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌  در "ارزیابی دوره ای" (دیماه 1393) به عنوان سایت برتر معرفی شدند.
سايت‌هاي با نشان   در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق" (مرداد 1395) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.