حوزه ستادي
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
پرتال http://www.moe.gov.ir
سايت خبري http://news.moe.gov.ir
دفتر روابط عمومی http://pr.moe.gov.ir
دفتر بازرسي و مديريت عملكرد http://bazrasi-arzyabi.moe.gov.ir
اداره كل حراست http://herasat.moe.gov.ir
دفتر هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري http://takhalofat.moe.gov.ir
دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فني و مهندسي http://bes.moe.gov.ir
دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل http://cmid.moe.gov.ir
معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي
ستاد بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو http://atabat.moe.gov.ir

توضيح

سايتهاي برتر:
سايتهاي با نشان Yellow-bullet.PNG‌ در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق" (زمستان 1383) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايتهاي با نشان Green-bullet.PNG‌ در "جلسه ارزيابي جايگاه‌هاي الكترونيكي وزارت نيرو و شركتهاي تابعه" (بهار 1385) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايتهاي با نشان Red-bullet.PNG‌ در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق" (2 شهريور 1387) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايتهاي با نشان Red-bullet.PNG‌ در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو" (3 آبان 1390) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايتهاي با نشان ‌ در "ارزیابی دوره ای" (دیماه 1393) به عنوان سایت برتر معرفی شدند.