حوزه ستادي
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
پرتال http://www.moe.gov.ir
سايت خبري http://news.moe.gov.ir
دفتر روابط عمومی http://pr.moe.gov.ir
دفتر بازرسي و مديريت عملكرد http://bazrasi-arzyabi.moe.gov.ir
سامانه ارزيابي شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي عملكرد http://amalkard.moe.gov.ir
سامانه ثبت و پیگیری شکایات http://bazres.moe.gov.ir
اداره كل حراست http://herasat.moe.gov.ir
دفتر هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري http://takhalofat.moe.gov.ir
دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فني و مهندسي http://bes.moe.gov.ir
90
دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل http://cmid.moe.gov.ir
معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي
دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي http://ipo.moe.gov.ir
بانك اطلاعات مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت http://mosavabaat.moe.gov.ir
دفتر بررسي‌هاي اقتصادي و امور مجامع http://bea.moe.gov.ir
اموال و دارايي‌هاي مازاد شركت‌هاي تابعه http://amvalmazad.moe.gov.ir
تابلو اطلاعات شركت‌ها http://modir.moe.org.ir/info
بانك اطلاعات جامع توسعه صادرات صنعت آب و برق http://pwed.moe.gov.ir
ستاد بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو http://atabat.moe.gov.ir

توضیح

سایت‌های برتر

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق - سال 1383"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1385"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق - سال 1387"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو - سال 1390"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1393"

سایت‌های با نشان : دریافت لوح تقدیر در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق - سال 1395"

سایت‌های با نشان : دريافت لوح تقدير در "ارزیابی دوره ای - سال 1397"