سایتهای صنعت آب و برق > شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي
شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
شركت آب و فاضلاب روستايي استان آذربايجان شرقي http://www.abfar-as.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان آذربايجان غربي http://www.abfar-wazar.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل http://www.abfar-ardabil.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان http://www.abfar-isfahan.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان ايلام http://www.abfar-ilam.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر
شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران http://www.abfartehran.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان چهارمحال و بختياري http://www.abfar-chb.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان جنوبي http://www.abfar-kj.ir
اداره شهرستان بيرجند http://birjand-abfar.ir
اداره شهرستان درميان http://darmian.abfar-kj.ir
اداره شهرستان سرايان http://sarayan.abfar-kj.ir
اداره شهرستان سربيشه http://sarbishe.abfar-kj.ir
اداره شهرستان فردوس http://ferdos.abfar-kj.ir
اداره شهرستان قاين http://ghaen.abfar-kj.ir
اداره شهرستان نهبندان http://nehbandan.abfar-kj.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان رضوي http://www.abfar-kh.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان شمالي http://www.abfar-nkh.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان خوزستان http://www.abfar-khoozestan.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان زنجان http://www.abfarzanjan.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان سمنان http://abfarsemnan.co.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان http://www.abfarsistan.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان فارس http://www.abfar-fars.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين http://www.abfar-qazvin.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان قم http://abfar-qom.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان كردستان http://www.abfar-kurdistan.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمان http://www.abfar.kr.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه http://www.abfar-ks.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان كهكيلويه و بويراحمد http://www.abfar-kb.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان گلستان http://www.golestanabfar.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان گيلان http://www.guilan-abfar.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان لرستان http://www.lorestanabfar.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان مازندران http://www.abfar-mazandaran.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان مركزي http://www.abfarmarkazi.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان http://www.abfarhor.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان همدان http://www.abfarhamedan.ir
شركت آب و فاضلاب روستايي استان يزد http://www.abfaryazd.ir

توضيح

سايتهاي برتر:
سايت‌هاي با نشان  در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق" (زمستان 1383) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان  در "جلسه ارزيابي جايگاه‌هاي الكترونيكي وزارت نيرو و شركتهاي تابعه" (بهار 1385) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌ در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق" (2 شهريور 1387) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌ در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو" (3 آبان 1390) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايت‌هاي با نشان ‌  در "ارزیابی دوره ای" (دیماه 1393) به عنوان سایت برتر معرفی شدند.
سايت‌هاي با نشان   در "سمينار نقش توسعه دولت الكترونيك در اهداف صنعت آب و برق" (مرداد 1395) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.