اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > حوزه وزارتي > مشاور وزير در امور بين‌الملل و سرپرست مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق - آقاي مهندس محمدع
مشاور وزير در امور بين‌الملل و سرپرست مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق - آقاي مهندس محمدعلي فرحناكيان
1398/05/15