اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > حوزه وزارتي > سرپرست دفتر وزارتی - آقاي بهروز عطائي‌فر
سرپرست دفتر وزارتی - آقاي بهروز عطائي‌فر
1399/02/08