اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > معاونت برق و انرژی > مديركل دفتر راهبري و نظارت بر توليد برق - جناب آقاي مهندس سيدرضا ميرزازاده حسيني
مديركل دفتر راهبري و نظارت بر توليد برق - جناب آقاي مهندس سيدرضا ميرزازاده حسيني
1398/09/05