اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > معاونت تحقیقات و منابع انسانی > مديركل دفتر توسعه مديريت و تحول اداري - آقاي مرتضي بخشايش
مديركل دفتر توسعه مديريت و تحول اداري - آقاي مرتضي بخشايش
1398/07/16