اخبار > انتصاب ها > حوزه ستادي > مديران كل > معاونت تحقیقات و منابع انسانی > مديركل دفتر فناوري اطلاعات و آمار - سركار خانم مهندس آزرم دهستاني منفرد
مديركل دفتر فناوري اطلاعات و آمار - سركار خانم مهندس آزرم دهستاني منفرد
1398/09/25